fbpx
MARKET CAP
197.54B
BTC
66.6%
ETH
8.1%
News + Portfolio
News
Coins
News
Promote your crypto project here for just 0.1 ETH per day!
Advertise here
15 d

Andreas Antonopoulos: El Internet del Dinero

En esta ocasi贸n hacemos un an谩lisis de lo planteado por Andreas Antonopoulos en su avance sobre el Internet del Dinero, realizando una reflexi贸n.

4 min
E臒er S枚ylentiler Ger莽ekse Binance, Ripple鈥櫮 (XRP) U莽urabilir

XRP yat谋r谋mc谋lar谋, Ripple ile kripto para borsas谋 Binance aras谋nda bir ortakl谋k oldu臒una dair kan谋tlar谋n ortaya 莽谋kabilece臒ini s枚yl眉yor. “Ripple (XRP) 陌le

26 min
ETH
Nike, CryptoKicks鈥檌n Token鈥櫮 陌莽in Patent Ald谋

Yap谋lan son a莽谋klamalara g枚re ayakkab谋 devi Nike, CryptoKicks adl谋 Ethereum Blockchain 眉zerinde m眉badelesi m眉mk眉n olmayan (non-fungible) bir token (NFT) olan ayakkab谋lar谋 i莽in patent ald谋.10 Aral谋k鈥檛a al谋nan patentte, ayakkab谋 i莽in dijital bir varl谋k ve bunun kullan谋m 艧ekill

34 min
BTC
Bitcoin fiyat谋 2017 k谋r谋l谋m desenini yans谋t谋yor, tarih tekerr眉r edecek mi?

2020’de Bitcoin, halving etkinli臒ine haz谋rlan谋yor. 艦imdi y谋l neredeyse tamamland谋臒谋 i莽in, yat谋r谋mc谋lar beklentilerini yeni y谋la ta艧谋m谋艧a benziyor.

40 min
BitPay鈥檈 脺莽 Kripto Para Eklendi: USDC, GUSD ve PAX

D眉nyan谋n en b眉y眉k kripto para platformlar谋ndan BitPay, 眉莽 yeni kripto paray谋 destekledi臒ini a莽谋klad谋. BitPay鈥檌 kullanan d眉kkan ve ma臒azalarda art谋k USDC,

41 min
脟in鈥檌n 脰nemli Bankas谋, K眉莽眉k 陌艧letmelere Blockchain Deste臒i Verecek

脟in Devleti’nin kontrol眉nde olan en b眉y眉k ticari bankalardan birisi olan China Construction Bank, bundan sonra 眉lkede yer alan k眉莽眉k i艧letmelere

41 min
脺nl眉 Yat谋r谋mc谋: Canaan IPO鈥檚u Sekt枚r 陌莽in 脰nemli Bir Geli艧me

Iterative Capital Management firmas谋ndan Leo Zhang, Canaan’谋n ge莽ti臒imiz g眉nlerde Nasdaq’da halka arz olmas谋 ile ilgili konu艧tu. Zhang, yapt谋臒谋 a莽谋klamada

41 min
SEC Ba艧kan谋: Kripto Paralara 鈥楧ikkatli鈥 Bir 艦ekilde Yakla艧谋yoruz

Amerikan Menkul K谋ymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ba艧kan谋 Jay Clayton, yapt谋臒谋 a莽谋klamada kripto para reg眉lasyonlar谋na ili艧kin tak谋nd谋klar谋 tav谋r

42 min
BitClub Network doland谋r谋c谋lar谋 yakaland谋

ABD Adalet Bakanl谋臒谋, yat谋r谋mc谋lardan 722 milyon dolar para toplad谋臒谋 iddia edilen BitClub Network ile ili艧kili 眉莽 adam谋n tutukland谋臒谋n谋 duyurdu.

42 min
Litvanya Merkez Bankas谋鈥檔dan Kripto Para Ara艧t谋rmas谋

Ge莽ti臒imiz g眉nlerde koleksiyonluk bir kripto para 莽谋karaca臒谋 ifade edilen ve bu 莽谋karaca臒谋 kripto para ile birlikte; bu 眉r眉nleri test etme f谋rsat谋 elde

50 min
BTC
Bitcoin鈥檈 (BTC) Trilyonlarca Dolarl谋k Doping!

Kripto para varl谋k y枚neticisi Grayscale, Y ku艧a臒谋n谋n gelecek y谋llarda Bitcoin鈥檌n b眉y眉mesini h谋zland谋rmaya haz谋r oldu臒unu g枚sterdi臒ine dair net kan谋tlar

58 min
SICAK GEL陌艦ME: T眉rkiye Merkezli Bu Borsa Faaliyetlerini Durdurdu臒unu A莽谋klad谋

Geride b谋rakt谋臒谋m谋z y谋l AktifBank i艧tiraki olarak kurulan kripto para borsas谋 Bitmatrix faaliyetlerini durdurma karar谋 ald谋臒谋n谋 a莽谋klad谋. Borsan谋n

1 h
BTC
Silk Road鈥檜n Kurucusu Ross Ulbricht鈥檛en 100 Bin Dolarl谋k Bitcoin Fiyat Tahmini

FBI taraf谋ndan kapat谋lan dark web pazar谋 Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht k谋sa s眉re 枚nce Elliott dalga teorisine dayanarak Bitcoin fiyat谋n谋n 2020

1 h
BTC
Bitcoin鈥檇eki Kad谋n Ve Erkek Fark谋 Kapan谋yor

2009 y谋l谋nda ortaya 莽谋kt谋臒谋ndan beri Bitcoin pop眉laritesi s眉rekli artt谋 ve art谋k g眉n眉m眉zde ana ak谋mda kendine yer buldu. Yat谋r谋mc谋lar art谋k portf枚ylerini 莽e艧itlendirmek i莽in farkl谋 varl谋klara y枚neliyor. 脟眉nk眉 geleneksel varl谋klar birbirlerine 莽ok yak谋n hareket etmeye

1 h
T眉rk Liras谋鈥檔a Endeksli Bilira Yeni Bir Borsada Listelendi

T眉rk Liras谋鈥檔a endeksli bir sabitkoin (stablecoin) projesi olan Bilira, yeni bir kripto para borsas谋nda listelendi. FTX k谋sa s眉re 枚nce yapt谋臒谋 a莽谋klamada

Coins

#
FAV
NAME
PRICE
Portfolio
1H
24H
7D
Promote your ICO here for just 0,1 ETH per day
Advertise here